Căutare avansată Căutare avansată
565

GRIVEL, KOSSAKOWSKI - PRZYIACIEL MŁODYCH. DZIEŁO O EDUKACJI Z FRANCUSKIEGO t.1, piękny półskórek z księgozbioru Feliksa Wężyka w Mroczeniu

add Notița ta 
Descrierea lotului

GRIVEL Guillaume [nie: Berquin Arnaud (1749 - 21 grud. 1791)]. KOSSAKOWSKI Jan Nepomucen 

PRZYIACIEL MŁODYCH

DZIEŁO O EDUKACJI Z FRANCUSKIEGO

t.1 [z dwóch]

Petite hinc Juvenesque Senesque. Finem animo eertum miferisque viatica canis

Pers Sat. 5. Ver. 64. 65.

Warszawa, 1781r. Druk. XX. Missyonarzów, str. 343, format 10x16 cm

Pierwszy tom osiemnastowiecznego podręcznika o wychowaniu w przekładzie na ojczysty język przez Jana Nepomucena Kossakowskiego herbu Ślepowron (ur. 16 maja 1755 w Gołczy, zm. 26 września 1808 w Baden pod Wiedniem) – biskupa inflancko-piltyńskiego, wileński egoi inflanckiego, członka Komisji Edukacji Narodowej, przewodniczącego Komisji Edukacyjnej Litewskiej od 1797 roku, kanonika wileńskiego w 1788 roku.

Bardzo rzadkie, Estreicher notuje tylko 1 egzemplarz w polskich zbiorach!

TWARDA OPRAWA PÓŁSKOREK Z EPOKI Z TŁOCZENIAMI I ZŁOCENIAMI ORAZ BARWNYM SZYLDZIKIEM, OBCIĘCIA KART BARWIONE.

Zdobnictwo oprawy wskazuje, że książka pochodzi z księgozbioru Feliksa Wężyka w Mroczeniu. Por. inne oprawy prezentowane w książce: "Księgozbiór Feliksa Wężyka z Mroczenia. Z dziejów łódzkich księgozbiorów". Opracowanie graficzne i konsultacja Michał Kuna. Opracowanie graficzne katalogu Hanna Stańska. Łódź [1976]. Muzeum Historii Miasta Łodzi.

"Feliks Wilhelm Wężyk (1796-1863) był doktorem praw, bibliofilem i kolekcjonerem, właścicielem Mroczenia i Baranowa (Wielkopolska). W 1834 r. ożenił się z Katarzyną Lipską, z którą miał 7 dzieci. Zajmował się zarządzaniem dobrami rodzinnymi, a także działalnością polityczną, naukową i społeczno-oświatową (np. był posłem na sejm, członkiem wielu towarzystw naukowych, wygłaszał pogadanki, organizował wycieczki i festyny ludowe pod hasłem: Zgoda buduje – niezgoda rujnuje). 

 
Interesowały go historia i nauki prawne, jak również kolekcjonował wszelkiego rodzaju „starożytności” i okazy archeologiczne, monety i medale, ale przede wszystkim książki, których był wielkim miłośnikiem. W latach 1840-1850 wybudował w Mroczeniu późnoklasycystyczny pałac, w którym stworzył okazałą bibliotekę, liczącą ponad 10 tys. tomów. Pod względem ilości zgromadzonych książek oraz ich zróżnicowania tematycznego był to jeden z najwspanialszych XIX-wiecznych księgozbiorów ziemiańskich w Wielkopolsce. Ta niezwykła kolekcja ksiąg głównie z dziedziny historii i prawa, starodruków oraz czasopism określana jest mianem „księgozbioru mroczeńskiego”. Źródło: http://cymeliapbwlodz.blogspot.com/2015/01/feliks-wezyk-i-ksiegozbior-mroczenski.html

 

Stan BDB-/ ŁADNY EGZEMPLARZ

Licitația
XXVII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
30 Septembrie 2023 CEST/Warsaw
date_range
Prețul de început
782 EUR
info Lotul nu a fost vândut și poate fi încă disponibil. Dacă doriți să îl cumpărați, trimiteți o întrebare despre posibilitatea vânzării și prețul actual.
Vizualizări: 7 | Preferate: 0
Licitația

Antykwariat Sobieski

XXVII Aukcja książek i starodruków
Data
30 Septembrie 2023 CEST/Warsaw
Parcursul licitației

Vor fi licitate toate loturile

Taxa de licitație
10.00%
OneBid nu percepe taxe suplimentare pentru licitație.
Supralicitări
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulament
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata, ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz.
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00; pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 20 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Antykwariat informuje, że jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym informujemy, że Antykwariat może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających weryfikację Kupującego, szczególnie w kategoriach transakcji opisanych w ustawie [zakup zabytku o wartości równej lub większej niż 1 tys. euro, kwota transakcji powyżej 10 tys. euro, zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego itd.].
 23. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 24. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19, 21 i/lub 22], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 25. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 26. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
Despre licitație


FAQ
Despre vânzător
Antykwariat Sobieski
Contact
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up