Căutare avansată Căutare avansată
280

MAKUSZYŃSKI - NAJWESELSZE OPOWIADANIA ilustr. Walentynowicza 1930 dedykacja Autora

add Notița ta 
Descrierea lotului

MAKUSZYŃSKI Kornel

NAJWESELSZE OPOWIADANIA

10 rysunków M. Walentynowicza

Obszerna dedykacja od Autora dla Michaliny Makowieckiej na okładce!

Warszawa 1930, Nakład Gebethnera i Wolffa, str. 201,[1], format 12x18cm

MIEKKA OPRAWA BROSZUROWA

Stan DB otarcia, zabrudzenia okładki, parafka na k.przedtyt., drobne zabrązowienia papieru

MAKOWIECKA Michalina, 1° v. Rudzińska, 2° v Fleiszer, 3° v. Wasiel (6 IX 1895 Warszawa - 7 I 1973 Kartuzy), śpiewaczka, aktorka, reżyser. Była córką Feliksa Makowieckiego (zob. t. 1) i Michaliny Świeckiej, (zob. t. 1), żoną urzędnika Ludwika Fleiszera (ślub ok. 1926), później -> Aleksandra Wa-siela. W okresie I wojny świat. zdobyła popularność dzięki koncertom dobroczynnym, na których wyko­nywała piosenki z własnym tekstem i muzyką, akompaniując sobie na fortepianie. J. Czempiński pisał o niej: "kompozytorka, śpiewaczka i poetka. Jednocząc w sobie wybitne uzdolnienia we wszy­stkich tych kierunkach stanowi Makowiecka zjawi­sko rzadkie i wyjątkowo ciekawe". W sez. 1915/16 związała się z warsz. T. Nowości, pocz. jako aktor­ka, potem autorka przekładów librett. Grała m.in. Kasię ("Baron Kimmel"), Leonkę ("Piękna Helena"), Florę ("Orfeusz w piekle"), Idę ("Zemsta nietoperza'), Kwiaciarkę ("Dookoła miłości"). W tym samym sez. wystąpiła gościnnie w warsz. T. Letnim jako Przy­jaciółka Ireny ("Historia jednej nocy"). W 1918 wy­jeżdżała na koncerty do Berlina. W 1921 występo­wała w warsz. t. Czarny Kot, na sez. 1921/22 została zaangażowana do T. Nowego. W 1927 zwią­zała się z rozgłośnią warsz. PR. Pracując w wydz. muz. stworzyła nową formę audycji, tzw. radio-operetkę. W ciągu dziesięciu lat przygotowała dla radia ponad sto pozycji. W radiu pracowała do 1939. Po wojnie wyjechała na Wybrzeże i zamie­szkała w Kartuzach. W 1945 przez krótki okres prowadziła tu wraz z A. Wasielem T. Ziemi Ka­szubskiej. W okresie kier. artyst. męża w T. Mu­zycznym w Gdyni reżyserowała na tej scenie "Bajaderę" (1960). Była autorką przekładów (np. libretta "Bajadery", "Tańca szczęścia"), libretta operetki Lucyna Messal w Kozich Dołkach, utworów muz. dla dzieci wystawianych przed II wojną świat, na scenach warsz. ("Śpiąca królewna", "Wyprawa na księżyc"). By­ła współzałożycielką (1918) i działaczką ZAiKS-u, po wojnie jego przedstawicielką w Kartuzach. W 1968 jako gość honorowy uczestniczyła w odbywających się w Warszawie uroczystościach jubileu­szowych pięćdziesięciolecia ZAiKS-u. W ostatnich latach życia pisała pamiętniki dotyczące okresu mię­dzywojennego.
Bibl.: Almanach 1972/73; Bibliografia dramatu; Czempiń­ski: Teatry w Warszawie s. 248 (il.); Kwiatkowski: Tu PR Warszawa; 50 lat działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Biuletyn Informacyjny 1968 nr 15 s. 75, 159, 180, 187 (il.); Kur. Warsz. 1921 nr 111, 204; Świat 1916 nr 32, 1917 nr 37, 1918 nr 35 (U.); Wieczór Wybrzeża 1963 nr 71; Życie Warsz. 1973 nr 11, 12; Straus: Repertuar 1915-16.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994; https://encyklopediateatru.pl/osoby/20701/michalina-makowiecka

Licitația
XXVII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
30 Septembrie 2023 CEST/Warsaw
date_range
Prețul de început
522 EUR
info Lotul nu a fost vândut și poate fi încă disponibil. Dacă doriți să îl cumpărați, trimiteți o întrebare despre posibilitatea vânzării și prețul actual.
Vizualizări: 11 | Preferate: 0
Licitația

Antykwariat Sobieski

XXVII Aukcja książek i starodruków
Data
30 Septembrie 2023 CEST/Warsaw
Parcursul licitației

Vor fi licitate toate loturile

Taxa de licitație
10.00%
OneBid nu percepe taxe suplimentare pentru licitație.
Supralicitări
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulament
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata, ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz.
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00; pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 20 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Antykwariat informuje, że jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym informujemy, że Antykwariat może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających weryfikację Kupującego, szczególnie w kategoriach transakcji opisanych w ustawie [zakup zabytku o wartości równej lub większej niż 1 tys. euro, kwota transakcji powyżej 10 tys. euro, zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego itd.].
 23. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 24. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19, 21 i/lub 22], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 25. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 26. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
Despre licitație


FAQ
Despre vânzător
Antykwariat Sobieski
Contact
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up