27

Daria Wawrzkiewicz, Skąd przychodzimy dokąd zmierzamy

add Notița ta 

Descrierea lotului

drewno brzoza,bursztyny, muszla, miedź, wysokość postumentu z kory 11,5 cm , 21 x 21 cm
Licitația
Prawda i Piękno - Industrial Dizajn - Aukcja z kolekcji Galerii Szyb Wilson - malarstwo, rzeźba, kompozycje
gavel
Data
01 Noiembrie, 20:00
date_range
Prețul de început
766 EUR
Prețul actual
-
Numărul ofertelor
0
Sfârșit
Loghează-te pentru a licita

Vrei să licitezi? Loghează-te și înscrie-te la licitație.

Log in
PLN
.00

Trimite mesaj la organizatorul licitației

Ai întrebări despre acest lot sau despre licitație?

Vizualizări: 5 | Preferate: 0
Licitația

Galeria Szyb Wilson

Prawda i Piękno - Industrial Dizajn - Aukcja z kolekcji Galerii Szyb Wilson - malarstwo, rzeźba, kompozycje
Data
Luni, 01 Noiembrie, 20:00
Parcursul licitației

Vor fi licitate toate loturile

Oferta făcută cu 5 minute înainte de sfârșitul timpului va prelungii timpul licitației cu încă 5 minute

Costul livrării

Taxa de licitație
0.00%
OneBid nu percepe taxe suplimentare pentru licitație.
Supralicitări
  1
  > 100
  2 000
  > 100
  50 000
  > 100
 
Regulament
 1. Organizatorem aukcji jest Johann Bros kolekcjoner i właściciel Galerii Szyb Wilson w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice tel. 32 7303220 www. szybwilson.org, [email protected]
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność organizatora aukcji zwanego Galerią Szyb Wilson
 3. Obiekty nie są objęte żadnym rozporządzeniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 4. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Opisy obiektów zawarte w katalogu aukcji mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 6. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym OneBid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
 7. Licytacja odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej. Zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin systemu OneBid.
 8. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Galerię, zwaną dalej Aukcjonerem.
 9. Galeria lub Aukcjoner do momentu rozpoczęcia aukcji mają prawo wycofać obiekt z aukcji bez podania przyczyny.
 10. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie zakończenia ustalonego czasu trwania aukcji.
 11. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Galerią a Licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę.
 12. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 13. Kwota wylicytowana  jest kwotą brutto.
 14. Licytujący, który wygrał licytację zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji. 
 15. Płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora aukcji:
  Johann Bros Nr konta: 21 1090 1652 0000 0001 1627 5609 Santander
  W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę, datę aukcji i numer obiektu.
 16. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty.
 17. Odbiór wylicytowanych obiektów powinien nastąpić w terminie do 10 dni od momentu zapłaty. Po przekroczeniu tego terminu Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za przechowywanie obiektów.
 18. Dostarczenia wylicytowanych obiektów odbywa się na koszt klienta, w sposób i terminie ustalonym z Galerią.
 19. Na zakupione obiekty wystawiamy Certyfikat Autentyczności lub umowę sprzedaży.
 20. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego.
 21. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu oraz zwłokę w realizacji dostaw.
 22. Niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpuje całość praw i obowiązków między stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu na aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Galeria  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Despre licitație


FAQ
Despre vânzător
Galeria Szyb Wilson
Contact
Galeria Szyb Wilson
room
ul. Oswobodzenia 1
40-403 Katowice
phone
+48 32 730 32 20

Clienții care au cumpărat operele acestui artist au cumpărat de asemenea

Vezi asemănătoare

keyboard_arrow_up
+